Välkommen till BSAB webbtjänst

Här kan du navigera bland koder för byggdelar och produktionsresultat i BSAB-systemet (BSAB 96).

För att kunna använda BSAB måste du beställa tjänsten, aktivera den och logga in.

Ladda ner tabeller

I BSAB webbtjänst har du ha möjlighet att ladda ned BSAB-tabellerna för att exempelvis använda i andra program eller webbplatser där du vill strukturera information i enlighet med BSAB 96. För att få använda BSAB 96 i sådana sammanhang krävs att du tecknar ett nyttjanderättsavtal med AB Svensk Byggtjänst.

BSAB 96

Mer om BSAB-systemet kan du läsa i boken ”BSAB 96. System och tillämpningar”. Boken finns att beställa i webbutiken.

Användarvillkor

Tack för att du använder tjänsten. Den är till för personligt bruk och du får inte utan skriftligt samtycke från AB Svensk Byggjänst lämna ut den till annan.

Innehållet får inte mångfaldigas, skrivas av, lagras i inhämtningssystem, översättas till naturligt språk eller dataspråk, återutsändas i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller på annat sätt), säljas vidare eller skickas ut på nytt utan skriftligt medgivande från AB Svensk Byggtjänst.

Du får inte sälja innehållet eller mångfaldiga, återge, offentligen framföra, sprida eller använda innehållet på annat sätt i offentligt eller kommersiellt syfte. Du får inte placera denna webbplats eller dess innehåll inom ramarna för annan webbplats (ramlänkning) och du förbinder dig att inte kopiera någon del av denna webbplats till en server.

Det är uttryckligen förbjudet att använda innehållet på annan webbplats eller i ett annat datanät. Du får dock tillhandahålla HTML -hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats, i enlighet med dessa användningsvillkor. Härmed beviljas du en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte presentera länkar till denna webbplats så att de förknippas med annonsering eller framstår som godkännande av en organisation, produkt eller tjänst.

Obehörigt bruk av innehållet anses vara brott mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen och andra lagar och rättsliga åtgärder kommer att vidtas.